Gennem vores opvækst lærer vi færdigheder ud fra, hvad vi ser, vores mor og far og andre rollemodeller gør, og hvad de foretager sig. Det betyder, at vi bliver præget ud fra det miljø, som vi er omgivet af. Vi bliver som vores rollemodeller.

Hvis vi ikke kan lide deres måde at være på, så bliver vi modsætninger til dem.

I praksis lærer vi os at være som mor og far eller deres modsætninger. Et eksempel er børn af alkoholiserede forældre, hvor barnet som voksen tilsvarende kan blive alkoholiseret eller overbevist afholdende. Der er disse to retninger, indtil den voksne tager et opgør med fortiden, og lærer sig, at der findes varianter, som kan virke. Og at indtagelse af alkohol ikke behøver være problematisk.

Det er nemlig ikke alkoholismen, som er arvelig. Den arvelige andel består i de mønstre, som er med til at udløse alkoholismen. Der kan her være tale om manglende evne eller vilje, til at tage beslutninger. Altså at barnet som voksen også flygter fra ansvaret. Når barnet ikke lærer at tage ansvar, kan det som voksen udløse samme flugt: At barnet som voksen også drikker alkohol. Lærer barnet derimod at tage for stort ansvar, kan det sætte sig som overdreven kontrol.

Vi skal derfor ikke kigge på de fysiske reaktioner og nedarvede handlemønstre, hvis vi virkelig skal arbejde på at være mønsterbrydere. Derimod skal vi kigge på de indre mønstre, som vi har med fra vores barndom. Mønstre, som er vores forældres, og som vi derfor har al ret til at lægge fra os.

Mønstrene er de indre årsager, som mor og far havde til at gøre, som de gjorde, og hvor vi som voksne gør det samme, som de gjorde, eller vi gør det stik modsatte. I begge tilfælde har vi arvet deres adfærd.

Fortsætter vi med eksemplet med alkohol, skal vi derfor tage fat i den manglende evne til at tage beslutninger. Vi skal derfor blive bedre til at sætte grænser, bedre til at tage beslutninger og bedre til at stå op for os selv. Eller vi skal give slip på altid at ville kontrollere, hvis vi er blevet vores forældres modsætninger.

Når vi har fundet ud af, at verden også kan fungere, når vi tager beslutninger, når vi sætter grænser, og når vi giver slip på kontrol, så bliver det også lettere at slippe afhængigheden til alkohol eller fordommen mod at drikke det.

 

#INDREFRED #DE3TRINTILSUCCES #SELVVÆRD #SELVTILLID