Dagens I Ching – venteliste

 

A N N O N C E


Køb hos Saxo

I Ching er vejledning fra dit højrere selv, fra din indre kerne, fra Den Vise, fra underbevidstheden, fra …. Vejledning som den er brugt gennem flere tusinde år. Oprindelsen er fra Kina og andre navne er Yi Jing eller Forvandlingernes Bog. Vejledningen præsenteres i sin grundform som 64 forskellige tekster – hexagrammer. Disse bliver i udvidet form understøttet af supplerende hjælpetekster. Dagens I Ching anvender den basale grundform, da den udvidede form er for teknisk omfattende og i praksis uden betydning for den periode den fremsendte vejledning dækker.

Dagens I Ching er daglig udsendelse af det I Ching hexagram der trækkes individuelt til dig.

Fremsendelse sker lige efter midnat og dækker vejledning for det kommende døgn. Teksterne i Dagens I Ching er fra Brian Browne Walker’s bog “I Ching – forvandlingernes bog”. Bogen er i skrivende stund ikke fundet tilgængelig på dansk.

Tilmelding koster et aktiveringsgebyr. Derefter er modtagelse gratis.

Du kan tilmelde dig via formularen nederst på denne side.

INTRODUKTION TIL FORVANDLINGERNES BOG:

Alle tekster er gengivet fra bogen: “I Ching – forvandlingernes bog” af Brian Brown Walker på dansk ved Kristian Kristiansen, Forlaget SESAM: ISBN 87-7801-413-1. Bogen er udgået fra forlaget men burde kunne lånes gennem biblioteket.

Dette er blot en bog

Overfladisk set er I Ching blot en bog. Det er en meget gammel bog – én, der i mange forskellige former har overlevet gennem årtusinder men det er blot en bog. Det er også en meget vis bog – den betragtes som grundteksten for kinesisk visdom og filosofi og var af afgørende betydning for vismænd som f.eks. Konfutse, hvis undervisning og lære formedes af den men det er blot en bog.

Dette er mere end blot en bog

Men under overfladen er Forvandlingernes Bog andet og mere. Det er et meget levende orakelsvar, en tålmodig og alseende lærer, man kan spørge til råds ved ethvert af livets vendepunkter. De, der oprigtigt nærmer sig I Ching, rådspørger den regelmæssigt og i deres liv konkret udmønter den lære, den uundgåeligt giver dem, vil opnå de største rigdomme, livet kan tilbyde: fremgang, forståelse og fred i sjælen.

Forvandlingernes Bog taler ikke til os i abstrakte billeder, men giver konkrete råd om, hvad vi bør gøre lige nu, i denne situation, for at opnå succes og en gunstig skæbne. Der er derfor, bogen er så dynamisk levende i dag, tusindvis af både år og kilometer fra dens hjemsted.

Hvad lærer I Ching os?

 

I Ching anlægger et klart realistisk syn på verden. Den forleder os ikke til at tro, at det onde – i os selv, i andre, i verden generelt kan udryddes én gang for alle. Den vedkender sig, at vi alle i vores karakter har både positive og negative elementer, og den lærer os at lade os lede af vore højerestående kvaliteter, så vore tanker og handlinger er unddraget mindreværdige påvirkninger. Den lærer os også, hvordan vi skal reagere på negative indflydelser udefra og undgå at lide skade og opretholde vores trivsel.

De kvaliteter, Forvandlingernes Bog råder os til at indarbejde i vores liv, er beskedenhed, forståelse, accept, tilpasningsevne, barmhjertighed, beherskelse, uskyld, udholdenhed, tolerance, diskretion, hengivenhed til indre sandhed, tålmodighed, åbenhed, objektivitet, samvittighedsfuldhed, balance og indre uafhængighed. De kvaliteter, I Ching indstændigt beder os forkaste er frygt, vrede, begær, arrogance, aggressivitet, ængstelse, strenghed, durkdrevenhed, mål-orientering og selvoptagethed. Men alt dette er blot ord. Det er først, når vi begynder at følge I Ching’s vejledning, at vi begynder at få en fornemmelse af den sande mening.

Hvormed skal vi møde I Ching?

Forvandlingernes Bog kræver ikke, at vi skal være rige, unge eller smukke for at modtage dens lærdom. Den beder os helt enkelt møde den “på halvvejen”. Hermed menes, at vi nærmer os den med et oprigtigt sind, idet vi lægger vor tvivl og mistro omkring det Ukendte til side og er rede til klart at reflektere over vor egen karakter og ændre den, hvor forandring tilrådes. Uanset hvor ydmyg eller desperat din nuværende situation er, vil du – hvis du gør dette – opnå samme gunstige skæbne, som andre seriøse I Ching-elever.

Angående "Den vise"

I den følgende tekst vil der være henvisninger til “den Vise”, “det Skabende”, “den Højere Magt” osv. For dit eget vedkommende svarer dette måske til “Gud”, “Allah”, “mit højere selv”, “universet” eller et lignende udtryk. Erstat helt enkelt ordet eller udtrykket med dét, der passer bedst for dig.

Hvordan begynder vi?

Læs instruktionerne på næste opslag om, hvordan du rådspørger I Ching. Du kan bede om specifikt råd angående en aktuel situation, eller du kan konsultere den Vise blot for at få almindelig vejledning. Mange I Ching studerende kaster et hexagram tidligt om morgenen for at give dagen en retning. Brug bogen, som du vil. Ingen regler dikterer, hvor lidt eller hvor ofte vi bør konsultere oraklet; blot påmindes vi om, at vi må nærme os det i oprigtighed, hvis vi ønsker at få gavn af det. Hvis du er rede til dette, står du nu på grænsen til et nyt liv.

SÅDAN RÅDSPØRGER DU I CHING

NB: Punkterne 1-6 gælder kun for bogversionen – denne WEB-udgave trækker automatisk de enkelte linier og finder det korrekte hexagram – og viser kun de nødvendige linier! Alligevel bør du kende grundlaget for at slå et hexagram, for at du kan få det fulde udbytte af I Ching (red.).

1. Tre mønter i dine lukkede hænder rystes og kastes.

2. Krone tælles som tre og plat som to, og værdien af alle tre mønter adderes. Tre krone giver altså summen ni, to krone og én plat giver otte osv.

3. Er tallet ulige, tegn da en ubrudt linie. Er det lige, tegnes en linie, der er brudt i midten. Skriv liniens numeriske værdi ved siden af den.

4. Kast mønterne igen for at nå frem til dit hexagrams anden linie. Tegn denne linie ovenover, ikke under, den første linie.

5. Gentag denne fremgangsmåde, indtil du har seks linier over hinanden. Husk at gå opadrettet frem fra den første linie, ikke nedad. Dit hexagram kan f.eks. se sådan ud:

6. linie:
5. linie:
4. linie:
3. linie:
2. linie:
1. linie:
——— 9
—    — 8
——— 7
——— 9
——— 7
—    — 6

6. For at finde ud af, hvilket hexagram der er tale om, må du konsultere oversigten på side 9 og 139 (se næste punkt på denne side – red.), der er anbragt her for at lette tilegnelsen. De nederste tre linier er det nedre trigram, mens de tre øverste udgør det øvre. Det tal, der står i skemaet, hvor de to trigrammer krydser hinanden, angiver det hexagram, du har kastet. I eksemplet her er det nummer 50.

7. Læs teksten for dette hexagram frem til det afsnit, der hedder “FØRSTE LINIE”. Herudover skal du kun læse afsnittene for de linier, der har “bevæget sig” i dit hexagram. Bevægbare linier er dem, der bærer værdien 6 eller 9. I eksemplet her er linierne 1, 3 og 6 alle bevægelige.

8. Når du har læst teksten for hexagrammet og evt. bevægelige linier, ombytter du nu disse linier med deres modsætninger. I eksemplet her bliver den første linie nu ubrudt, tredie og sjette linie brudt. Slå det nye hexagram op. Her har det nummeret 54.

9. Det andet hexagrams tekst læses for yderligere at belyse instruktionen i det første. Læs ikke teksten for nogen af linierne i det andet hexagram, blot selve de indledende afsnit.

NØGLE TIL HEXAGRAMMERNES IDENTIFICERING

Tilmelding til venteliste: 0,- DKK

Aktiveringsgebyr: 149,- DKK.

Pris derefter: Dagens I Ching koster 0,- DKK.

Donationer: Alle donationer er velkomne.

Når du tilmelder dig I Ching vil du blive sat på en midlertidig venteliste og du vil modtage to mails. En mail med beskrivelse af, hvordan du betaler og bliver aktiveret samt en mail med et eksempel på, hvordan Dagens I Ching ser ud. Du vil først modtage Dagens I Ching regelmæssigt, når din betaling er registreret og du er blevet aktiveret. Aktivering er en manuel proces.

Til højre kan du også se det første hexagram som eksempel. Klik på billedet for at se det i større gengivelse.

Tilmelding via formularen herunder:

Vær Obs på om den mail vi sender til dig bliver fanget i dit SPAM filter. I givet fald skal du finde den i SPAM mappen og tilføje afsenderen til godkendte mailadresser.

Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription has been successful.

Dagens I Ching - venteliste

VENTELISTE TIL: "Dagens I Ching". Du bliver tilmeldt venteliste til Dagens I Ching, der er udvalgt lige netop til dig. Aktivering er mod et mindre gebyr.

The SMS field must contain between 6 and 19 digits and include the country code without using +/0 (e.g. 1xxxxxxxxxx for the United States)
?

Kontaktinfo

Mail: eller mobil: 2679 4222.

Hvem er Steen Andersen?

Det er gratis at spørge
- og helt uforpligtende.

Find flere kontaktinfo her.

Kategorier