Angst er en tilstand med manglende jordforbindelse. En tilstand, hvor noget i verden opleves som farlig. Samtidig opleves også manglende selvværd, manglende selvtillid og en lav værdi af sig selv som menneske.

En angst kan komme af andre årsager, end der, hvor den kommer til udtryk. Eksempelvis kan en angst være den ydre faktor, der kommer til udtryk, hvor mennesket dybest set har brug for at blive hørt, set og holdt om – altså at få opmærksomhed og føle sig elsket. Angst kan have mange andre former for udtryk og have mange andre indre årsager.

PTSD kan komme som følge af en lang periode, hvor mennesket er blevet underkendt, latterliggjort, holdt nede eller på anden måde er blevet psykisk undertrykt. Dette kan være et barn, der vokser op i en misbrugende familie, psykisk undertrykkelse i ægteskab, mobberi eller andre årsager. PTSD kan også komme efter situationer, hvor der har været en oplevelse af manglende ressourcer, evner eller muligheder i forhold til at kunne forhindre situationen. Dette kan være krig, ulykker, naturkatastrofer eller andre årsager.

Både angst og PTSD kan bedres ved at genfinde den indre balance, bedre jordforbindelsen og mindske afhængigheden af andre mennesker – fjerne frygten for at miste. At styrke selvværd, selvtillid og anerkendelsen af sig selv som lige værdig med andre mennesker er væsentlige faktorer i dette.