Jeg har gennem tiden stiftet bekendtskab med mange religioner og filosofier. Kristendommen er der, hvor jeg naturligt er startet, da det er min basis. Hinduisme, Taoisme, Islam, Buddhisme, Ateisme, Spiritisme, Tantra, Scientology, I Ching og flere andre religioner og filosofier som jeg har været omkring, har alle samme grundliggende budskab.

Det er måden, som de forskellige religioner og filosofier bliver brugt på, som gør den store forskel. Nogle af dem bliver brugt undertrykkende, hvor deres essens bliver holdt tilbage eller pakket ind i rammer, der ikke er retfærdige for den aktuelle religion eller filosofi.

Helt ind i kernen er det samme grundliggende budskab for alle trostretninger, som jeg har været i kontakt med: Indre fred.

I forhold til den bibelske tilgang er første bud dækkende: Du må ikke have andre Guder end mig. Med andre Guder menes her blandt andet at forgude penge eller andre materielle goder, andre mennesker, dyr eller indre og ydre tilstande, som sygdomme eller handicap. Hvis vi alle efterlever dette ene bud, så behøver vi ikke andre moralske eller etiske love.

Øvrige bestemmelser og leveregler behøver derefter kun at være guides og rammer, der får verden til at fungere i de praktiske rammer, som for eksempel, at vi kører i højre side af vejen, og at vi stopper for rødt lys.

Hvis vi kobler første bud med esensen i indre fred, så betyder det:

  • Tillid til en kraft, som er større end os, og til at livet er godt
  • Ubetinget kærlighed til alt og alle, inklusive os selv, og uden fordømmelse af nogen art
  • At være i nuet og lade livet forme sig, som vi har brug for

Hvor tæt er du på at have ægte indre fred, altså at være et med din personlige kraft .. ?

 

#INDREFRED #DE3TRINTILSUCCES #SELVVÆRD #SELVTILLID