Tillid forløser stress, og det betyder, at det mindsker oplevelsen af stress. En af de tilstande som kan være en hindring for at opnå tillid, er bekymringer, og det kan være bekymringer i alle størrelser og alle former.

For at komme tættere på at opnå tillid kan du derfor med fordel arbejde med at mindske dine bekymringer. Altså kan du enten lægge dine bekymringer væk, eller du kan overgive dem til en tilstand eller en proces, hvor du slipper dem fri.

Når du slipper dine bekymringer fri, vil du have nemmere ved at slappe af og dermed også nemmere ved at få overblik over resten af dit liv. At slippe bekymringer er derfor sundt. Og du kan fint bede om hjælp til at få dem væk fra dig.

Indhold i video:

  • At styrke succes’en for at mindske oplevelsen af stress
  • Sådan styrker du tillid
  • Sådan giver du slip på dine bekymringer
  • Hvorfor huskelister ikke virker
  • Hvorfor opgaver ikke løser sig
  • Hvordan du finder mening i dine handlinger
  • Invitation til kontakt

 

#INDREFRED #DE3TRINTILSUCCES #SELVVÆRD #SELVTILLID #FRAYDERTILNYDER

Lær at bruge Loven om Tiltrækning

Lær at bruge Loven om Tiltrækning, så dit liv lander autentisk.

Du er centrum i dit eget univers og du skal selv bestemme i dit liv, for det har ingen anden ret til at gøre.

Den første indledende samtale koster dig kun din registrering og din tid. Forstå, hvorfor jeg kan hjælpe dig ved at tjekke min baggrund ud her: Om Steen Andersen.

DET SKAL VÆRE SJOVT, S.. 😀