Uanset hvilken type af valg som du står overfor, så er du selv herre over, hvordan du vælger i dette valg. Nogle gange kan det være svære valg, og andre gange er de noget nemmere. Set fra mit perspektiv er der grundliggende tre typer:

  • De frivillige valg som typisk er valg, som du træffer i din hverdag
  • De anbefalede valg, som er styret af andre omstændigheder
  • De tvungne valg (diktater), som også har aspekter af valgmuligheder i sig.

Hvordan sikrer du dig, at du har et passende grundlag at træffe dine valg ud fra? Hvordan sikrer du dig, at du ikke er manipuleret til at træffe et valg ud fra en bagvedliggende hensigt? Hvordan vælger du, når du bliver udsat for diktater?

Essensen er for dig at forlige dig med, at dine valg har følgevirkninger, og det har det også, hvis ikke du tager et valg. Ikke at vælge er også et valg, og det har andre følgevirkninger.

Valg, hvor du oplever negative følger, er ikke personlige angreb, som du skal få dårlig samvittighed over. Det er oplæg til læreprocesser, hvor du kan blive klogere på, hvordan du skal vælge næste gang eller i tilsvarende situationer.

 

#INDREFRED #DE3TRINTILSUCCES #SELVVÆRD #SELVTILLID #FraYderTilNyder

Lær at sige fra og sætte grænser

Forkæl dig selv på din rejse, så dit liv lander autentisk. Jeg er din professionelle ven og mentor i en afslappende dialog med dig.

Du skal selv bestemme i dit liv, for det vil jeg ikke gøre. Derimod vil jeg komme med forslag til andre veje på din rejse i livet. Forslag der får dig til at tage det valg, som du har brug for.

Den første indledende samtale koster dig kun din registrering og din tid. Forstå, hvorfor jeg kan hjælpe dig ved at tjekke min baggrund ud her: Om Steen Andersen.

DET SKAL VÆRE SJOVT, S.. 😀