Uanset hvilken type af valg som du står overfor, så er du selv herre over, hvordan du vælger i dette valg. Nogle gange kan det være svære valg, og andre gange er de noget nemmere. Set fra mit perspektiv er der grundliggende tre typer:

  • De frivillige valg som typisk er valg, som du træffer i din hverdag
  • De anbefalede valg, som er styret af andre omstændigheder
  • De tvungne valg (diktater), som også har aspekter af valgmuligheder i sig.

Hvordan sikrer du dig, at du har et passende grundlag at træffe dine valg ud fra? Hvordan sikrer du dig, at du ikke er manipuleret til at træffe et valg ud fra en bagvedliggende hensigt? Hvordan vælger du, når du bliver udsat for diktater?

Essensen er for dig at forlige dig med, at dine valg har følgevirkninger, og det har det også, hvis ikke du tager et valg. Ikke at vælge er også et valg, og det har andre følgevirkninger.

Valg, hvor du oplever negative følger, er ikke personlige angreb, som du skal få dårlig samvittighed over. Det er oplæg til læreprocesser, hvor du kan blive klogere på, hvordan du skal vælge næste gang eller i tilsvarende situationer.

 

#INDREFRED #DE3TRINTILSUCCES #SELVVÆRD #SELVTILLID #FraYderTilNyder

Lær at bruge Loven om Tiltrækning

Lær at bruge Loven om Tiltrækning, så dit liv lander autentisk.

Du er centrum i dit eget univers og du skal selv bestemme i dit liv, for det har ingen anden ret til at gøre.

Den første indledende samtale koster dig kun din registrering og din tid. Forstå, hvorfor jeg kan hjælpe dig ved at tjekke min baggrund ud her: Om Steen Andersen.

DET SKAL VÆRE SJOVT, S.. 😀