Jeg har gentagne gange på min vej gennem min personlige udvikling hørt, at paradiset er på jorden. Det har været mig en gåde, hvordan nogen overhovedet kunne synes det. Nu er det gået op for mig, hvorfor jeg ikke forstod det, og jeg vil gerne forsøge at forklare, hvorfor jeg mener, at det er korrekt, at paradiset er på jorden.

Den bedste tilgang som jeg kan tage, er at gå tilbage til beskrivelsen af syndefaldet, som er fortalt i det gamle testamente. Syndefaldet er den fortælling, hvor Eva bliver fristet af slangen til at spise af frugten fra kundskabens træ. Derefter får hun Adam til også at spise af denne frugt.

I det verdensbillede som jeg har i dag, betyder det, at Eva og Adam blev fristet af slangen på en måde, hvor de ikke længere lod sig vejlede af deres indre kontakt med Gud. De mistede kontakten til deres intuition. I stedet var deres nye vej at forstå, hvorfor ting sker, og hvordan de sker.

Herefter blev de forvist fra Edens Have – de blev vist ud af Paradisets Have.

Det er dette levn, som vi stadig arbejder ud fra som mennesker. At vi vil forstå. Viden er blevet magt og dermed er viden blevet en afgud, da den ikke er i pagt med den oprindelige plan, som Gud lavede.

For at du kan komme tilbage, hvor du nyder goderne i Edens Have – i Paradiset – skal du derfor ophæve syndefaldet. Det betyder, at du skal give slip på dine behov for at forstå, at du skal give slip på dine behov for at have kontrol og på dine behov for at samle viden. I stedet har du brug for at læne dig meget mere op ad din intuition og til, at du fra øjeblik til øjeblik lader dig lede af den guddommelighed, som bor i dig.

Det kan lade sig gøre ved at udvise tillid. Og det er en tilstand, som du kan udvikle på samme måde, som du uddanner dig til at kunne udføre et fag. Det vil sige, at det kræver træning, og at det tager tid.

For at det kan lykkes for dig, har du brug for at give slip på al kontrol, og du har brug for at give slip på, at du vil have en mening om alle ting.

Alt ER, og der er intet, som er positivt eller negativt. Giv slip på om det er retfærdigt, at samfundet eller andre kræver dit og dat af dig.

Giv slip på om du skal følge strømmen, eller om du ikke skal. Følg dit hjerte og din mavefornemmelse i langt højere grad, end du følger din logik. Slå dog ikke hjernen helt fra. Lad i stedet hjernen have overblik, uden at den bliver den, som styrer. Giv dig selv lov til at blive overrasket.

Det betyder ikke, at du ikke skal tage et valg. Derimod betyder det, at du skal tage dit frie valg og lade andre tage deres frie valg. Også, selvom deres valg er i modstrid med det valg, som du har taget.

Du skal tage et valg uden at have en holdning. Det er derfor ikke vigtigt, om vaccinering eller andre forhold er gode, eller om de ikke er. Til gengæld er det vigtigt, at du har taget et valg om, hvad du vil i forhold til vaccinering og andre forhold, som du står i, og så lade andre have og tage deres personlige beslutning, uden det påvirker dig og uden at du skal blande dig i deres valg.

Når du i sandhed kan sige om alt i dit liv, at du følger dit hjerte, og du tager valg uden at have en holdning, så opnår du at betragte verden som Edens Have.

 

#INDREFRED #DE3TRINTILSUCCES #SELVVÆRD #SELVTILLID #FRAYDERTILNYDER

Lær at bruge Loven om Tiltrækning

Lær at bruge Loven om Tiltrækning, så dit liv lander autentisk.

Du er centrum i dit eget univers og du skal selv bestemme i dit liv, for det har ingen anden ret til at gøre.

Den første indledende samtale koster dig kun din registrering og din tid. Forstå, hvorfor jeg kan hjælpe dig ved at tjekke min baggrund ud her: Om Steen Andersen.

DET SKAL VÆRE SJOVT, S.. 😀