Jo, der er fordele ved forstyrrelser, der kommer når vi ellers er i en fase, hvor vi skal have fundet en løsning – så længe der ikke er for mange forstyrrelser.

Forstyrrelser – eller abstraktioner – giver sindets aktivitet mulighed for at falde til ro på det område vi skal have løst, så det kan omrokkere strukturen på tankerne og åbne for en intuitiv løsning.

Når vi overtænker udfordringer, så er der en mulighed for at vi blokerer os selv mod at tage imod de lette løsninger og at overse de muligheder der ligger lige for næsen af os.

Hvis du observerer på dine forstyrrelser, kommer de så ikke ofte, lige netop når du er mest presset, når du har brug for en løsning eller når du er ved at give op?

Altså de kommer lige der, hvor du har mest brug for at geare hjernen ned? Ved at respektere forstyrrelserne som tegn på, at du skal holde en pause, vil du opdage, at du ofte vil komme lettere til en løsning.

At komme lettere til en løsning betyder ikke nødvendigvis, at den kommer hurtigere. Det betyder, at du ikke skal anstrenge dig helt så meget ????

Du kan bruge forstyrrelser konstruktivt

Ved at tage en forstyrrelse som et indikator for, at dit sind har brug for at du gearer ned, så vil du lettere kunne give slip, uden at have dårlig samvittighed. Den dårlige samvittighed og tanken om, hvad andre tænker eller at du SKAL have gjort færdig NU, kan være en hindring for, at du kommer lettest igennem en opgave *)

Den lette løsning på en opgave er den opgave vi nærmest bare ryster ud af ærmet. Den løsning vi intuitivt bliver ledt til at finde – uden at skulle bruge de store mentale kræfter.

Model:

  • Start processen du skal have løst og bliv skarp på, hvad du ønsker at opnå.
  • Gå fra opgaven, når du oplever at miste koncentration eller overblik
    – lav noget andet i tillid til, at løsningen kommer af sig selv.
  • Kommer løsningen ikke af sig selv, så find flere informationer
    – hvil igen med andre opgaver.
  • Gentag efter behov og deadlines.

Prøv det af, for at se hvordan det virker for dig. Du skal ikke tro på det, blot fordi jeg siger det.

*) Hvis du er presset på tid, kan det være du er startet for sent og/eller at du er for ambitiøs.