Uanset, hvilke forpligtelser, du har påtaget dig, kan du styrke dig selv, ved at give dig selv rum og tid til at pleje dig selv og dine interesser. Hvad du vil opnå, er, at du ikke senere kommer til at se tilbage og ønske dig, at du havde forsøgt. Fortrydelse er en tilstand, som vi kan undgå.

Så længe dine ønsker og interesser ikke generer andre, kan du som sådan gøre lige, hvad du vil. Har du påtaget dig forpligtelser, hvor dine aktiviteter kan få konsekvenser, er det en god ide, lige at stemme af i forhold til de påvirkninger, der kan komme.

Penge bør ikke holde dig tilbage fra at lade dine drømme, ønsker eller interesser gå i opfyldelse. Så kan det i stedet være en mulighed at finpudse drømmen eller interessen, så du bliver mere skarp på, hvad det er, at du ønsker dig. Eller du kan øve dig i at have tålmodighed til, at det bliver muligt.

Personligt stod jeg med et valg i 2010, hvor jeg valgte at arbejde mig gennem en ikke så funderet opstart i en virksomhed. Det betød, at jeg havde arbejdstider på 60 til 80 timer om ugen, ingen fritid af betydning og en samtidig forpligtelse i forhold til min familie. Forehavenet lykkedes ikke, og jeg lagde mig med en sygemelding på grund af stress. den varede 1 år – 12 måneder.

MEN – det gav en mega erfaring, som jeg efterfølgende har gjort voldsomt brug af, som vejledning og som eksempler på, hvordan situationer ikke bør håndteres. Det resultat, som jeg selv hæfter mig ved i min proces, hvor jeg rent faktisk forsøgt, er min glæde i ikke at stå tilbage uden at have forsøgt med et åbent spørgsmål om, hvad der var sket, hvis jeg havde forsøgt.

Når du ser tilbage på beslutninger, der har udviklet sig anderledes og mere drænende, end du havde forestillet dig, så kig på den efterfølgende læring, som du har taget med. Altså, hvad du har lært af at være igennem det aktuelle livsforløb. Lad være med at kige på byrderne og kig i stedet på de løft, som du har fået med dig.

 

#INDREFRED #DE3TRINTILSUCCES #LOVENOMTILTRÆKNING #Selvværd #Selvtillid