Jeg vil ikke påtage mig opgaven at definere, om der er en Gud, eller om der ikke er. Det vil jeg lade helt op til dig selv at afgøre.

Det som jeg vil påtage mig, er at synliggøre de videnskabelige data, der peger mod, at der er en højere bevidsthed, som ligger bag alt.

Vi skal kigge lidt på den gren af videnskaben, som hedder kvantefysik. Kvantefysikken beskriver, at alt består af et grundlæggende felt, som alle atomare partikler hviler i. Det vil sige, at atomets enkelte dele, er forbundet med dette felt.

Et atom består af mindre dele. En kerne som består af protoner og neutroner samt små “satelitter”, som kaldes for elektroner. Hver af kernens partikler består af mindre partikler, som kaldes for kvarker.

Hver af disse små partikler er sammenklumpet energi, når de bliver observeret. Det vil sige, at de er udflydende som en ukoncentreret masse, et felt, der samler sig til synlige klumper, når de bliver observeret.

“Når de bliver observeret”, er kodeord her. For når ikke de bliver observeret, så er de meget mere et felt. Det er først, når de bliver observeret, at de samler sig og bliver synlige for det videnskabelige øje.

I denne situation er det videnskabelige øje de måleinstrumenter, som anvendes til at måle på kvantefelter og kvantepartikler.

Videnskaben har fundet ud af, at kvantefeltet bliver påvirket af de tanker, der samler sig i feltet. Det betyder, at du med tankens kraft kan påvirke det kvantefelt, som du tænker på og i særdeleshed det felt, som er i din nærhed. Altså din krop, din sindstilstand og din udstråling.

Når du kan påvirke det kvantefelt, som du tænker på, så kan du altså påvirke de atomer, som dette kvantefelt lægger energi til. Du kan påvirke din krops celler ved at påvirke de atomer, som cellerne består af. De love som feltet reagerer på, er de love, som vi gennemgår i “Månedens mail“.

Du kan altså med tankens kraft gøre dig selv syg. Og du kan med ligeså stor nøjagtighed, gøre dig selv rask.

I forhold til spørgsmålet omkring Gud eller placebo, kan du spørge dig selv, hvem eller hvad der har skabt feltet og udtænkt de love, som feltet reagerer på?

Tankens kraft = placebo (eller nocebo)

For at være skabende af gode energier, der giver dig gode kræfter i din krop, har du brug for positive tanker. Lad være med at dvæle ved noget, der er negativt. Lad det fare og lad være med at gøre opgaver af ren pligt.

Slip alle tanker om uretfærdigheder. Du har alligevel selv skabt dem … ????

Koncentrer dig i stedet om det, som du synes, er godt og spændende. Noget som du synes, beriger dig.

Ved hele tiden at fokusere på løsninger og ved at fokusere på det, som kan lade sig gøre, eller på at det KAN lade sig gøre, så styrker du dig selv.

Bogforslag

Er det muligt at blive helbredt alene ved tankens kraft – uden medicin eller operation? Sandheden er, at det sker hyppigere, end mange regner med. I forfatteren Joe Dispenzas fængende bog Placeboeffekten beskriver han adskillige dokumenterede tilfælde med mennesker, der spontant har helbredt sig selv for f.eks. hjertesygdomme, depression, invaliderende leddegigt og symptomer forårsaget af Parkinsons sygdom gennem deres tro på placebo.

Og tilsvarende fortæller han om andre, der er blevet syge og endda er døde som ofre for en forhekselse eller voodoo-forbandelse, eller efter at de fejlagtigt er blevet diagnosticeret med en dødelig sygdom, selv om de intet fejlede.

LÆS MERE OG KØB BOGEN PÅ SAXO.COM

LÆS MERE OG KØB BOGEN PÅ ENGELSK