Et spørgsmål vi kan stille os selv er: Hvordan er det hele startet og hvad eller hvem har i givet fald skabt alt dette .. ?

Der er forskel på, hvilken religion vi læner os op ad. Jeg tager i dette indlæg udgangspunkt i en monoteistisk tilgang, hvor der er en alkærlig, accepterende og ikke dømmende kraft, som kan kaldes for Gud. Andre religiøse tilgange kan være flere Guder eller en dømmende Gud, der straffer.

Set med den fysiske verdens briller, er verden neutral, indtil vi lægger vores farvning og følelser ind over. Det er ikke sådan, at der sker dårlige ting for gode mennesker. Der sker ting, og hvis vi ikke kan lide det, så kalder vi det for dårligt. Hvis vi derimod kan lide det, så kalder vi det for godt.

Den fysiske cyklus med fødsel, liv og død er ufravigelig. Der fødes børn hver dag, der lever mennesker hver dag, og der dør mennesker hver dag. Døden er en del af livets betingelser, og hvis vi ikke kan acceptere dette, kan det påvirke os voldsomt i vores følelser. Årstidernes gang, kan vi heller ikke ændre, som så mange andre tilstande.

Hvis din bil bliver påkørt på en parkeringsplads, og bilen får store skader, er det så godt eller skidt, og er det Guds vilje, eller tilfældigheder eller er det ikke .. ?

Fordelen for mekanikeren er, at din bil skal laves. Ulempen for dig er, at du skal tage offentlig transport – måske. For under en af disse ture, så kommer du i snak med lige netop det menneske, som hjælper dig ind i dit næste job. Et job, som giver dig langt større tilfredsstillelse. 

I kraft af dit nye job møder du en samarbejdspartner, og I finder en arbejdsmodel, der giver endnu mere succes til dig og til partneren.

Den større succes giver dig medielys og her får en investor sine øjne op for dig, og vælger at investere i dig. Du bliver berømt, og du får endda endnu mere succes. Det betyder altså i dette eksempel, at på grund af din bil blev ødelagt, så har du fået succes.

Hvis din bil bliver påkørt på en parkeringsplads, og bilen får store skader, er det så godt eller skidt, og er det Guds vilje, eller tilfældigheder eller er det ikke .. ?

Tilsyneladende vælger vi ikke, hvad det er for situationer, som livet det udsætter os for. Hvad vi kan vælge, er, hvordan vi forholder os til dem. Vi vælger selv, om vi vil se på nye muligheder eller vi se på begrænsninger.

 

En personlig oplevelse

I december 2019 sad jeg ved mit spisebord. Jeg var pludselig blevet mega søvnig og kunne mærke hovedet falde fremad. Det var ikke mange sekunder, at jeg var væk og det var ikke en søvn, som jeg var faldet ind i. For det, som jeg kom tilbage med var en intenst oplevelse af ubetinget kærlighed, som i UBETINGET kærlighed – altså UBETINGET kærlighed.

Som en alt omfavnende bevidsthed, der gav fuldstændig accept på og kærlighed til, hvem jeg synes, at jeg ville være. Uanset, hvordan dette valg var for mig.

På et tidligere tidspunkt nogle måneder forud, havde jeg et billede i en vision, hvor jeg så to store favnende arme omkranse og holde vores fysiske verden. Den bevidsthed, der stod bag disse arme, var ligeledes med ubetinget kærlighed. Bevidstheden kikkede alkærligt på vores fysiske uoverensstemmelser, på vores stridigheder og på vores kampe.

I min personlige bevidsthed havde jeg oplevelsen af, at den store bevidsthed var uden forhold til, hvad udfaldet af stridighederne ville blive. Det ville ikke gøre nogen forskel, hvem der “vandt”, da ingen i sandhed ville vinde i dette spil. For uanset udfaldet, så ville alle parter finde tilbage til og blive optaget i denne bevidsthed.

 

At hvile i ubetinget kærlighed

Hvis nu vi alle kunne læne os tilbage i denne ubetingede kærlighed og være åbne for nye muligheder i stedet for at se begrænsninger, hvad ville der så ske med verden og de stridigheder, der er i verden .. ? Hvad nu, hvis vi kunne læne os tilbage i denne kærlighed og finde støtte i den i stedet for at skælde ud og tro på at den straffer .. ? Hvilken forskel ville det gøre for verdensfreden eller for din personlige indre fred .. ?

Min personlige oplevelser er, at når jeg er åben for nye muligheder, så viser livet mig en vej, der gør, at jeg får ryddet op i mine fordomme og blokeringer, og dermed skaber jeg i mig selv vejen til, at mine ønsker kan gå i opfyldelse, når jeg griber de muligheder, som livet det viser mig.

Det betyder for mig, at livet er intelligent, og at det kan programmeres. Hvem står bag alt dette .. ? Er det ren placebo eller er der en højere kraft bag dette og i givet fald, hvad skal der til, for at du vil anerkende og sætte pris på denne kraft for de muligheder, som den giver dig .. ?

I sidste ende bliver det et spørgmål om tro og overbevisning. Jeg er overbevist. Hvordan med dig – tør du i givet fald give det en chance .. ?

Jeg siger ikke, at jeg har ret, men hvad nu, hvis jeg har .. ?

 

#INDREFRED #DE3TRINTILSUCCES #TILLID #UBETINGETKÆRLIGHED