Nej, det er ikke et valg. Mange penge udelukker ikke indre fred eller omvendt. Muligheden er dog, at den tilstand som du vil opleve ved at have mange penge, kan medføre frygt for at miste pengene. Sådan kan det være med alle materielle goder.

Uanset, hvad der binder dig, uanset hvad du er bange for at miste, vil det være bedre for din indre fred, at du accepterer det at miste, som en naturlig del af livet.

Når du mister din indre fred, så mister du samtidig en del eller hele det overblik, som du har brug for til at navigere i det flow, som livet har.

Ja, du kan tænke, at det er let for mig at sige. Men Jo, jeg ved godt, hvad det vil sige at miste. Jeg måtte lukke en virksomhed med en gæld i nærheden af en mio kr., fik totalskadet en bil i en trafikulykke, er gennem et par forliste parforhold, har oplevet flere dødsfald i nærmeste familie, har haft en langtidssygemelding på grund af stress og været partner til en kronisk syg gennem flere år.

Jeg klager ikke. I dag kan jeg se, at det alt sammen har gjort mig stærkere. Selv de oplevelser, som jeg synes, var mest træls, har jeg i dag fået vendt, så jeg kan se det positive aspekt.

Det har ikke været let, men det har været muligt. For eksempel hjalp den totalskadede bil mig til at slippe forpligtelsen til at arbejde mig selv ihjel for at betale min gæld. Gælden er der nu kommet en anden løsning på.

Det er ikke vigtigt at tage ansvar ved at leve op til indgåede aftaler. Det er vigtigt at tage ansvar ved at få lavet aftalerne om, når de giver for meget pres. Når det ikke er muligt, så er det vigtigt at være i tillid til, at det som kommer til at ske, også er en udvikling. Ingen er endnu død af at komme i Expirian / Ribers RKI.

Hvad er vigtigst for dig: at have materielle goder eller at have indre fred?

Slip frygten for at miste

Du kan lave en lille øvelse med det, som du er bange for at miste.

Forestil dig, at du mister det, som du er bange for at miste.

Hvad vil den værste konsekvens være af dit tab? Bliv ved med at stille dig selv spørgsmålet: Hvilke andre negative konsekvenser vil der være ved, at jeg mister dette. Fortsæt, indtil der ikke kommer flere svar.

Hvad vil den bedste konsekvens være af dit tab? Bliv ved med at stille dig selv spørgsmålet: Hvilke andre positive konsekvenser vil der være ved, at jeg mister dette. Fortsæt, indtil der ikke kommer flere svar.

Stil også dig selv dette spørgsmål: Vil jeg leve resten af mit liv i savnet af det, som jeg ikke længere har, eller vil jeg leve livet i glæde over alle de muligheder, som jeg stadig har?