Hvis du virkelig skal mærke livet, har du brug for at involvere dig i det. Du har brug for at turde turde. Det er nødvendigt, at du bliver nysgerrig på, hvad det er, at du gør i dit liv, og hvad du gør med det. Frem for alt, så er det vigtigt, at din holdning er, ikke at tage livet personligt.

Forstå det sådan, at når andre mennesker giver dig feedback, tilbagemeldinger eller kritik, så er det ud fra deres udgangspunkt. Den tilbagemelding, som de giver, er et resultat af den tolkning af dig, som de har inde i sig. Du rammer deres glæde eller deres ømme punkt. Deres feedback er altså farvet af, hvordan deres liv har udviklet sig.

Det betyder ikke, at du ikke kan bruge deres tilbagemelding. Tværtimod. Du bliver ramt af deres tilbagemelding, fordi du selv er udfordret på lige netop dette punkt. Det er den betingelse, der ligger i udveksling af energi mellem mennesker. Et anerkendt princip og grundlaget for effektiv terapi.

Med dette udgangspunkt, kan du bruge dine medmennesker som gratis terapeuter. De hjælper dig til at finde dine ømme punkter, og når du accepterer, at du har andre og lige så ømme punkter, som andre har, og du lærer, at deres ømme punkter har en årsag, som bor inde i dem, så bliver du bedre til at bevare roen, uanset, hvad du bliver udsat for. Du bliver bedre til at anerkende, at dine ømme punkter stammer fra noget, som bor i dig.

Med den rette erkendelse, vil du indse, at du ikke er bedre end andre og at andre ikke er bedre, end du er. Det vil medføre, at du bliver bedre til at sætte grænser, der er fornuftige i det samspil, som du har med andre.

For at tage mod de tilbagemeldinger, som andre giver dig, kan du med fordel anvende en positiv tilgang: Lad være med at gå i forsvar, lad være med at skulle forklare dig, og lad være med at retfærdiggøre dine valg, dine holdninger og dine handlinger. De er alle, som de er, og de kan ikke gøres om. Du har truffet dem og taget dem, fordi du dengang syntes, at det var det rigtige at gøre.

Og det er egentlig forklaring nok, hvis du har brug for at skulle forklare dig: At det var det bedste valg, sådan, som du vurderede situationen.

Du bliver nu i stand til at være i ro, også når du involverer dig i livet, hvor der kan være kaos omkring dig, uden at du er påvirket. En tilstand, hvor du bevarer overblikket og din egen integritet.

 

Sådan involverer du dig i livet

De grundlæggende tre trin til succes er:

  • Vær positiv: Det vil sige, at du ikke skal være Nej-siger. Tag Ja-hatten på og se om ikke der kan laves en god løsning, der tjener helheden og ikke bare dig eller din modpart. Giv slip på krav, som kun er til din fordel, og sat i stedet rammer for, hvad der skal til, for at du kan opfylde din.
     
  • Dyrk monotasking: Vær målrettet og koncentrerer dig om en opgave af gangen, så du ikke bruger så meget energi på at holde fokus. Spred ikke din energi, ved at have flere opgaver i gang ad gangen. Tør at sætte handling på.
     
  • Hav tillid: Tro på, at livet vil dig det bedste og hav tillid til, at de forandringer, som du bliver præsenteret for, er en læring til dig, så du kan blive stærk nok til at løfte den opgave, der skal til, for at du når dine mål. Tør at gribe de muligheder, som livet giver dig.

For at du kommer i mål, kan kurset [ De 3 trin til succes ] hjælpe dig på vej.