Kan det lade sig gøre, at tilgive det utilgivelige?

Ja, det kan det. Det kan være et stort arbejde og virke til, at du skal sluge meget store kameler, hvis du skal tilgive noget, som du synes, er utilgiveligt. Men det er muligt. Vær i denne proces opmærksom på, at tilgivelse ikke samtidig betyder en accept af, at det skete må gentage sig. 

Uretfærdighed er et tema, som du med fordel kan sætte fokus på. For hvad er det uretfærdige element i den situation du gerne vil sætte dig fri af? For at sætte dig fri af situationen, vil jeg pege på to muligheder, som ligger i hver sin kategori.

Den ene er at tage et valg om, at det du har oplevet, aldrig mere skal have lov til at have begrænsende indflydelse på dig og dit liv.

Den anden metode er, at du arbejder med de tanker og følelser du har, og som er begrænsende for dig.

Hvis du kan vælge at give slip, er det langt den hurtigste løsning. Tænk det sådan, at den bedste belønning som du kan give dig selv, er, at du ikke lader nogen eller noget sætte nogen former for begrænsninger for dig i dit liv. Det bedste som du kan gøre for ikke at lade en mobning fortsætte, er, at du ikke lader dig påvirke. Hvis du lader dig påvirke, styrker det mobberen til at fortsætte.

Nej, det er ikke retfærdigt, at en mobber skal moppe men en kendsgerning er, at modstand avler modstand. Ved at glide af på en mobning eller en anden situation, binder du ingen energi af uretfærdighed, og du kan dermed bruge den energi til at lave noget, som du synes, er fornuftigt og konstruktivt.

Kunsten at tilgive ved at bearbejde tanker og følelser

Kan du ikke give slip på en uretfærdig situation, som du gerne vil slippe fri af, så kan du lave en liste med stikord på, hvor du lader den oplevede uretfærdighed begrænse dig andre områder i dit liv.

Som eksempel kan en oplevelse med en mobber eller en krænker betyde, at du har antipati mod andre, som ligner mobberen eller krænkeren. Ligheden kan ligge i situationer, der ligner men som ikke er den samme. Ligheden kan også være på udseende, lugt, miljø og mange andre tilstande.

Er det rimeligt at du opfører dig sådan overfor alle andre, som virkelig ikke har mobbet eller krænket dig?

Et andet eksempel er, hvis en anden person tager en beslutning, som du ikke kan lide. En beslutning som påvirker dig på en måde, hvor du enten kommer i en situation, som du ikke har lyst til, måske hvor du bliver afskåret fra at få noget, som du gerne vil have.

Vil du ikke gerne have lov til selv at bestemme ud fra dine egne ønsker og behov, uden at tage hensyn til andres ønsker? Er det dermed ikke også rimeligt, at du giver andre samme muligheder, hvor de får lov til at beslutte ud fra deres ønsker og behov?

Bogforslag

Tilgivelsens væsen handler om, hvorfor tilgivelse er så vigtig for vores velbefindende. Normalt husker vi enhver krænkelse og selvbebrejdelse og gemmer den i sindets afkroge, og det indebærer smerter og afsavn.

På en enkel måde viser Gerald Jampolsky, hvordan tilgivelse – det sværeste af alt – kan blive en del af vores liv og bringe både os selv og dem vi kender, lettelse og fred.

Tilgivelse er ikke bare vigtig i forhold til f.eks. forældre, ægtefælle og kolleger, men bør i høj grad også omfatte os selv – vores væremåde, udseende og fejltagelser.

LÆS MERE OG KØB BOGEN PÅ SAXO.COM