Da du nu er her, er en eller flere af dine udfordringer med stor sandsynlighed:
 

  • Du har for meget tid til at tænke i (bekymrende tanker).
  • Du har svært ved at fokusere på et bestemt emne eller område i dit liv.
  • Du vil gerne have større succes på et eller flere områder af dit liv.
  • Du kan ikke koncentrere dig om små, daglige opgaver.
  • Du har mere fokus på, hvad der ikke kan lade sig gøre end på, hvad du har af succeser.
  • Du sover dårligt.
  • Du er rastløs.
  • Du giver omstændighederne, din fortid eller andre mennesker skylden for, at du har det sådan.

Ved at arbejde målrettet med dit Livsdesign, vil du få bedring på alle disse punkter. En proces, der fortsætter resten af dit liv, når først den er startet.

Et Livsdesign er en kickstarter til et bedre liv med større tilfredshed.