Livsdesigner – business

Livsdesigner – business er et forløb til ledere, nystartede virksomheder og iværksættere, der ønsker at vækste og holde fokus til opnåelse af – tilsyneladende – umulige mål. Vi tager udgangspunkt i den aktuelle situation og de begrænsninger du oplever, at du har. Livsdesigner – business har fokus på virksomheden og de udfordringer der er forbundet med driften af denne.

Den succesfulde drift af en virksomhed bunder i de rammer ledelsen definerer. Hvis en ledelse begrænser rammerne bliver mulighederne også begrænsede. Kunsten består i at skabe det nødvendige fokus samtidig med at der skabes et visionært mål, som der stiles efter med de rette rammer.

Den rette indstilling er fokus med klare linjer og tillid, handlekraft, overvindelse samt en ukuelig tålmodighed. Den rette indstilling kan blive begrænset af håbløshed og utålmodighed, mangel på tillid, tilsyneladende dårlige beslutninger og mange andre af de begrænsninger, vi som mennesker kan lægge på os selv. Livsdesigner – business er et forløb, der fokuserer på din indre kerne og hvad der kan hindre din allerede eksisterende drivkraft i at komme til udtryk som motivation og handlekraft med resulterende succes.

Hvordan ser dit liv ud, hvis:

… du er beslutsom, fokuseret, handlekraftig og oser af tillid?

Kontaktinfo

Mail: eller mobil: 2679 4222.

Hvem er Steen Andersen?

Det er gratis at spørge
- og helt uforpligtende.

Find flere kontaktinfo her.

Kategorier