Loven om Bevidst Skabelse går ud på, at du bliver bevidst om de kvaliteter, som du ønsker at tiltrække. Du kan arbejde med bevidst skabelse ved at være Obs på, hvad der ikke fungerer og så derfra definere eller redefinere det, som du gerne vil opnå.

I videoen arbejder jeg ud fra en aktuel samtale, som jeg har haft med Frederik, der gerne vil tiltrække en partner i sit liv. Ved at bruge det terapeutiske Livshjul kan du hjælpe dig selv til at få arbejdet med vigtige områder i dit ønske. 

Alle steder, hvor der er relationer til andre mennesker, vil jeg foreslå, at du arbejder ud fra en tilstand af lykke. I eksemplet med Frederik er det ikke sådan, at Frederik skal sikre sin egen lykke. Han skal i sine ønsker definere, at forholdet er lykkeligt. Altså at både han og hans partner er lykkelige.

Hverken videoen eller det terapeutiske Livshjul er begrænset til brug indenfor parforhold. Der er langt flere forhold, som er dækket, og jeg kan kun anbefale, at du ser videoen, for at du får det hele med.

Har du brug for yderligere hjælp eller et venskabeligt skub, så kontakt mig via denne formular: /kontakt/indledende-samtale/.

 

#INDREFRED #DE3TRINTILSUCCES #SELVVÆRD #SELVTILLID #FRAYDERTILNYDER #LOA

Lær at bruge Loven om Tiltrækning

Lær at bruge Loven om Tiltrækning, så dit liv lander autentisk.

Du er centrum i dit eget univers og du skal selv bestemme i dit liv, for det har ingen anden ret til at gøre.

Den første indledende samtale koster dig kun din registrering og din tid. Forstå, hvorfor jeg kan hjælpe dig ved at tjekke min baggrund ud her: Om Steen Andersen.

DET SKAL VÆRE SJOVT, S.. 😀