Vi er lodrette mennesker i en vandret verden. Forstået således, at vi er spirituelle væsener i en fysisk krop. Det er bare ikke helt så let for os at forene disse, sådan helt generelt, for enten er vi spirituelle, eller også er vi fysiske. Generelt har vi svært ved at lave koblingen mellem de to tilstande, så vi får den spirituelle energi til at flyde i den fysiske verden.

Den lodrette verden er baseret på kærlighed, tilgivelse, tålmodighed og en fremdrift, hvor vi søger en konstruktiv løsning til fælles bedste. Altså, en tilstand, hvor vi er i harmoni med hinanden.

Egenskaberne for den vandrette verden er generelt besiddertrang, at ville og at skulle eje, prestige og magt kontra undertrykkelse. Det er en verden, hvor der skelnes mellem godt og ondt, mellem rigtigt og forkert og mellem dig og mig.

Den optimale succes i den vandrette fysiske verden kommer, når vi tilgår den med de egenskaber, som ligger i den lodrette spirituelle verden. Og det er ikke altid helt let. Det er dog muligt.

Den korte version af løsningen er, er at have tillid til den kraft, der ligger bag den spirituelle verden. Altså at anerkende den kraft som gør alt muligt. Når vi fokuserer på mulighederne i denne kraft, har tillid til den, og lægger vores bekymringer hos den, så vil vi lykkes på helt andre plan, end dem, som de traditionelle fysiske rammer lægger op til.

Når du “ligger vandret”, er det derfor en god ide lige at tage det lodrette aspekt med ind i dit liv. Kig på, hvordan du kan indflette en mindfull tilstand, hvor du er i ro med dit indre. Fokuser på den aktuelle opgave og lad dig ikke stresse af de opgaver, som du ikke er nået til endnu. Hvis de kommende opgaver er så vigtige, hvorfor har du så ikke allerede fået dem fra hånden .. ?

Det hele mennesker er ikke enten vandret eller lodret. Derimod er det hele menneske både vandret og lodret. For at blive hel, må vi arbejde med koblingspiunktet mellem den vandrette og den lodrette del af os selv. Vi skal bringe et sprituelt aspekt ind i den fysiske verden, så vi opfører os som en sjæl med en krop i stedet for en krop uden sjæl.

 

#INDREFRED #DE3TRINTILSUCCES #LOVENOMTILTRÆKNING #Gud #DitHøjereSelv #DenVise