Vi manifesterer alle i vores hverdag. Uanset, om vi tror på det eller ikke. Det er placeboens betingelser, og den er altid aktiv. Loven om tiltrækning virker i os og for os på fuld tid.

Spørgsmålet er, hvordan vi så bruger den mulighed, der ligger i at kunne manifestere, når nu vi ikke kan slå den fra? Og hvad er det, som styrer disse manifestationer?

Jo, den enkle forklaring er, at vi genskaber dagen i går, ud fra de tanker og følelser, som vi ikke har ændret. Tanker og følelser, som vi fastholder i os selv, enten fordi vi ikke kan slippe dem, fordi vi ikke er bevidste om muligheden, eller fordi vi ikke vil slippe dem.

Det, som kan holde os tilbage, er følelsen af uretfærdighed. Tilsvarende kan vi finde mere kraft, når vi oplever glæde og forelskelse. Betydningen for udfaldet er, om vi oplever fiasko, eller om vi oplever succes. Lader vi os rive med i disse følelser, så tiltrækker vi mere af dette. Ikke, fordi den modsatte pol ikke eksisterer. Vi er blot ikke så opmærksom på modsætningen.

Manifestationen bliver altså farvet af vores humør, af vores sindstilstand, af vores følelser. Og der er grundliggende tre farver, som vi enten bruger målrettet, eller som vi mikser sammen i en blanding, der ikke bliver så let at gennemskue:

Den negative og den positive farvning, giver os oplevelsen af fiasko, hvor vi manifesterer det, som vi ikke ønsker eller oplevelsen af succes, hvor vi manifesterer det, som vi ønsker. Der er en tredje farve, som i praksis kan give os langt mere, end det, som vi ønsker os. Det er, når vi tår være åbne for, at vi kan skabe mere, end vi selv kan have fantasi til at forestille os.

Farven på den tredje vej i manifestationen hedder tillid. Det er tilliden til, at vores liv vil udvikle sig, som vi ønsker, eller det vil udvikle sig bedre end det. Samtidig er det tilliden til, at vi gør det, som skal til, og at vi går den vej, som vi har brug for. Og det er tilliden til, at der sker det i vores liv, som vi har brug for at lære af, så vi kan kvalificere os til at modtage det, som vi virkeligt ønsker os.

Det er at gå vejen i indre fred. Og det er altid at være rolig, fredfyldt og let.

 

#INDREFRED #DE3TRINTILSUCCES #SELVVÆRD #SELVTILLID #VærPositiv #HavTillid #VærMålrettet