Sidst på dagen eller efter en oplevelse, kan det være godt at sætte fokus på, hvordan dagen eller oplevelsen, den har været. Som udgangspunkt er der ikke godt og ondt, men der er dage, som vi synes, er bedre end andre.

Ved at se tilbage på dagen eller oplevelsen og reflektere over, hvad vi synes, gik godt, og hvad vi kunne gøre bedre, kan vi blive Obs på områder, hvor vi kan udvikle os.

Det vi ikke synes, gik godt, hvad kunne vi have gjort i stedet? Hvad var den egentlige intension, som bor inde i os? Hvordan kan vi gøre det anderledes næste gang – altså hvad kan vi lægge mærke til af små tegn, som gør, at vi bliver opmærksomme på, at vi er på vej ud ad en tangent, som vi ikke ønsker?

Når vi vedholdende kigger tilbage og er villige til – overfor os selv – at indrømme, at vi kan gøre det bedre, så er vi i udvikling. Refleksionen kan laves på alle områder af livet. Der er ikke noget, som er for stort, og der er ikke noget, som er for småt.

Formålet med refleksionen er, at vi får ryddet op i vores indre blokeringer. Jo mere vi rydder op, jo mere rummelige bliver vi.

Den terapeutiske forklaring er, at det vi selv har brug for at arbejde med, kommer til udtryk som en modvilje mod andre eller mod os selv. Altså modvilje mod vores egne handlinger, tanker eller vaner.

Ved at give slip på vores modvilje mod andre og særligt mod os selv, så kommer vi tættere på en tilstand af at være rolig, fredfyldt og let.

Refleksion over dagen

Eksempel: Forestil dig, at du har været i dialog med en kollega. I har en Ok god samtale men er ikke enige om et par vigtige detaljer. Du er ved at hidse dig op indeni, men siger ikke noget til din kollega. I dine tanker kalder du din kollega for mange grimme ting, da du synes, opgaven kan løses meget hurtigere, end kollegaen vil være med til. Du spiller gode miner til slet spil.

Tag et stykke papir og noget at skrive med. Det er en fordel, at du får oplevelserne ud af kroppen. Det har ikke samme effekt at tænke på løsningerne eller at skrive dem på computer, tablet eller smartphone.

Lav en overskrift der beskriver den hændelse du vil se nærmere på.

Nedenfor overskriften laver du en tabel med tre kolonner. Der skal være plads til, at du kan skrive en lille overskrift på alle kolonner.

Første kolonne kalder du: Min adfærd.

Anden kolonne kalder du: Min drejning.

Tredje kolonne kalder du: Nuværende bekræftelse.

I første kolonne beskriver du dine tanker fra den situation du vil arbejde med. Fra eksemplet kunne det være: “Jeg havde grimme tanker om min kollega. Jeg tænkte at min kollega er både dum og stædig“.

I anden kolonne beskriver du, hvad du gerne vil tænke positivt om din kollega, eller at du ikke vil have nogen mening om kollegaen. Fra eksemplet kan det være: “Jeg har ikke nogen holdning til, om min kollega har ret eller ikke” eller “Min kollega er venlig og rar og altid hjælpsom“.

I tredje kolonne skriver du forskellige situationer du kan se i hverdagen, som bekræfter den beskrivelse, som du gav i kolonne to. Det kan være, at din kollega henter kaffe til dig hver morgen, eller når din kollega skal have. Det kan være mange ting. Uanset hvor småt eller stort det er, er det vigtigt, at du får øje på det, og at du fokuserer på dette i stedet for det, som du synes, gik galt.

Det er de små AHA oplevelser, der gør forskellen. Når du på denne måde bliver opmærksom på, at du allerede har de ting i dit liv, som du gerne vil have, bliver du mere opmærksom på andre områder, hvor du også har det. Områder som du endnu ikke helt har erkendt. Områder du vil blive mere taknemmelige for.