Og “Ja, selvfølgelig” vil du måske tænke, eller du vil måske tænke “Hvorfor det, jeg kender det jo?”.

Hvad skal det hjælpe at gentage?

Jo, en af årsagerne til at vi mangler succes, er det fokus vi ikke holder på vores mål. Når vi ikke holder fokus, svarer det til, at vi ikke har noget mål. Vi tror blot, at vi har et mål. I stedet bliver det til et ønske. Et ønske er ikke det samme som et mål! Vejen til at få opfyldt et ønske baserer sig på tilfældigheder.

Holder vi løbende fokus på vores mål, har vi også et reelt mål. Repetition er en af de måder, hvor vi kan holde fast i vores fokus. Hvis vi er koncentreret under repetitionen – vel at mærke. Skøjter vi igennem og har tankerne andre steder har vi ikke fokus og dermed mister repetitionen sin effekt i at fastholde vores mål, der således ændrer status til et ønske.

Vejen til at få opfyldt et mål er styret af bevidste valg. For at vores underbevidsthed kan hjælpe os i navigationen mod målet har den brug for styring. Styringen kommer gennem det fokus vi giver den. Som for eksempel ved at vi er koncentrerede i vores repetition. Fordybelsen gør den store forskel her.

Spørgsmålet er, om du har et mål eller du har et ønske? Din indsats og ihærdighed for at nå frem viser, hvilken status du giver det.