I en samtale jeg deltog i forleden, blev spørgsmålet stillet: Hvad er forskellen på en reaktion og på en respons? Vi var ret hurtigt enige om, hvordan vi kan se forskellen.

En reaktion er en automatisk udmelding ud fra vores fordomme og andre forudindtagede holdninger. For en reaktion er der derfor ikke nødvendigvis hold i den udmelding reaktionen giver udtryk for.

En respons er en velovervejet tilbagemelding, hvor vi bevarer roen og overblikket. Der er derfor mere substans i den tilkendegivelse, som vores udmelding giver udtryk for og indtryk af.

De oprinder fra hver deres sted i vores bevidsthed. Reaktionen kommer fra den ubevidste del af sindet og den er stort set ufiltreret, når den kommer til udtryk. Responsen kommer fra den del af sindet, hvor vi er bevidste. Vi når altså lige at slå bremsen i og at reflektere over, hvad det er vi giver udtryk for og hvordan vi gør det.

I arbejdet med dit Livsdesign er et af Obs-punkterne, hvor du – i din kommunikation og samspil med andre – reagerer med respons og hvor du reagerer med reaktion. Der hvor du reagerer med en reaktion, kan du overveje muligheden af, at denne måske er forhastet og udskifte den med en respons, hvor du bevarer din sunde fornuft i relationen.