Beviser er farvet af den måde, som du oplever verden på. Det betyder, at det som du oplever som et bevis, ikke nødvendigvis er et bevis for andre.

En hændelse bliver derfor ikke en sandhed, blot fordi den bliver gentaget mange gange. Den bliver en sandhed, fordi du tror på den. Og god markedsføring er markedsføring, der får en stor skare af tilhængere. Det er derfor kvaliteten af den første medløber og antallet af troende, som afgør, om det bliver en succes.

Spørgsmålet bliver for os som individer, som vi lader os rive med af propaganda, massepsykose, gruppepress …. eller om vi magter at stå ved os selv og dermed komme til at stå alene med den sandhed, som vi tror på.

I den udvikling der er, når du indser, at andre ikke vil anerkende de samme beviser, som du gør, kan du have lettere ved at give slip på at forsøge at overbevise andre om, at din sandhed er den rigtige. Eller ….

 

#INDREFRED #DE3TRINTILSUCCES #SELVVÆRD #SELVTILLID #FraYderTilNyder

Lær at bruge Loven om Tiltrækning

Lær at bruge Loven om Tiltrækning, så dit liv lander autentisk.

Du er centrum i dit eget univers og du skal selv bestemme i dit liv, for det har ingen anden ret til at gøre.

Den første indledende samtale koster dig kun din registrering og din tid. Forstå, hvorfor jeg kan hjælpe dig ved at tjekke min baggrund ud her: Om Steen Andersen.

DET SKAL VÆRE SJOVT, S.. 😀