Vi lever i en verden, der afspejler vores indre. Det vil sige vores følelser og vores tanker – på godt og ondt. Nogle vælger at beskrive det, som at vi er lodrette mennesker i en vandret verden, hvor det lodrette er vores indre kerne, og det vandrette er den fysiske verden.

Det bliver mere og mere tydeligt, at vi er skabere og medskabere af den verden, som vi ser og oplever – på godt og ondt. Kvantefysikken beskriver mekanismerne bag vores evne til at skabe vores egen virkelighed, og vi kan se beviser hver dag, hvis vi ønsker det. For de tanker og følelser, som vi har, bygger det fundament, som vores liv forløber efter – på godt og ondt.

Beviserne ligger lige foran dig hver eneste dag – på godt og ondt. Udfordingen er, hvis du ikke har foretaget nævneværdige ændringer i dine tanker, og følelser, fra i går og til i dag, for så vil du opleve det samme i dag, som du oplevede i går. Og det er stadig en oplevelse, som du har bygget i dig og af dig. Den hviler på de tanker og følelser, som du har haft gennem lang tid.

 

Du skaber selv din sandhed

Når der så sker ændringer ude i verden, som du bliver nødt til at forholde dig til, hvordan takler du så dem? Vælger du at reflektere over ændringerne, og om deres forklaringer, deres årsag og deres følgevirkninger nu også kan passe og tager du behørigt til genmæle, hvis ikke du er med, eller vælger du at indrette den nye virkelighed efter ændringerne, så du får mindst muligt kaos i din hverdag?

Hvis du ser ud på den verden, som du selv har dannet ud fra dine tanker og følelser, så bliver den, også en bekræftelse på den sandhed inde i dig, som du baserer dit liv på. Det betyder dermed, at den måde, som verden er på, og som du oplever, er et udtryk for, hvordan dine tanker og følelser er og har været. Kan du ikke lide det, som du ser, må du derfor ændre på din tilgang til verden, ved at ændre på dine tanker og på dine følelser.

 

Verden er en massesuggestion

Den verden , som du kigger ud i, er dannet ud fra det fælles virvar af tanker og følelser, som alle de mennesker, som er involveret i den, har. Din involvering i verden og din kobling til verden og de begivenheder som er i verden, er dannet af dine personlige tanker og følelser.

Din verden ser altså ud, som dine tanker og følelser har formet den. Andre mennesker har deres tanker og følelser, og dermed har de også en anden oplevelse af verden. Vi går altså rundt med hver vores sandhed af, hvad der er godt, og hvad der ikke er.

I respekt for, at du ikke vil påtvinges anders meninger, hvis ikke du er klar til det, bør du også respektere, at andre ikke vil påtvinges dine meninger. Når vi alle respekterer denne holdning, så kan mange stridigheder ophører.

Du kan ændre verden, ved at ændre dig selv og den måde, som du tænker og føler på om dig selv og om andre. Ønsker du at leve i fred, eller ønsker du at leve i strid, uorden og kaos .. ? Den sandhed, som du skaber indeni dig, er afgørende for udfaldet af dette spørgsmål.

 

#IndreFred #De3TrinTilSucces #LovenOmTiltrækning #Tillid #Positivitet