Selvværdet er den identitet vi giver os selv ud fra, hvem vi er og hvad vi står for.

Selvtilliden er den identitet vi giver os selv ud fra, hvad vi kan.

Vores selvværd bliver præget hele vejen fra vores ankomst til denne verden og indtil vi dør. Den største prægning sker i vores opvækst, hvor de rollemodeller vi har, giver os den retning i livet, som de har mulighed for at lære os. Det er typisk fra vores forældre, at vi har den største påvirkning. Det er meninger, det er holdninger og ikke mindst den måde vi forholder os til andre mennesker på, som i større grad bliver præget ind i os af dem, vi ser mest op til.

De kvalifikationer og kompetencer som vi indlærer og opøver gennem livet er med til at danne selvtilliden og dette er med til at styrke selvværdet.

Kvalifikationer er det vi lærer i skoler, under uddannelser og generelt gennem livets udfoldelse. Kompetencer er de færdigheder vi opnår ved i praksis at bruge det vi lærer. Det betyder at jo bedre vi er til en opgave, jo bedre bliver vores selvtillid også og den er med til at styrke vores selvværd.

Der er mange områder i vores liv, som sætter sit præg på vores selvværd og vores selvtillid. Vi kan have godt selvværd og dårlig selvtillid på nogle punkter – og omvendt på andre:

 • Personlig udvikling
 • Karriere og uddannelse
 • Økonomi
 • Parforhold
 • Helbred og sundhed
 • Familie og venner
 • Bolig
 • Fritid
 • …..

Styrk selvværd og selvtillid

 • Du kan ikke gøre noget forkert.
 • Du har fuld opbakning fra den kraft der ligger bagved alt i dig.
  – Og Ja, hvis du vælger at være passiv, doven, slatten eller offer, er det også tilladt.
 • Du er lige så meget værd, som alle andre mennesker.
 • Du har lige så store muligheder, som alle andre mennesker.
  – Også selvom det sted du er lige nu, ser anderledes ud.
 • Du har en helt enestående fortid og et helt enestående liv, som du kan øse af til andre.
  – Når du finder ud af, hvordan du bedst kan bruge dine erfaringer.
 • Uanset dit nuværende ståsted i livet, så bidrager du til samfundet.
  – Måske du kan gøre det bedre.