Det er tanken, som tæller, når du skal navigere i dit eget liv. Kvaliteten i dine tanker bestemmer, hvad det er i den fysiske verden, som du har fokus på. Og den kvalitet, som du oplever i responsen, som du får fra den fysiske verden, bestemmer kvaliteten af de følelser, som du mærker i dig.

Om du har negative tanker, eller om du har positive tanker, er altså afgørende for, om du oplever negative følelser, eller du oplever positive følelser. Ved at blive opmærksom på dine tanker, kan du lære at styre dig selv mod en mere positiv livsførelse. Det er en bevidst beslutning, som du skal tage, så du begynder at observere på dine tanker, og på, hvad du oplever af respons fra den fysiske verden og på, hvad du oplever, at der bliver aktiveret af følelser i dig.

Sindet er den beslutningstager inde i dig, som du bruger til at afgøre, hvordan du vil opleve dine tanker, dine omgivelser og dine følelser. Du har derfor muligheden for at vælge, om du vil lade dig rive med i en negativ og destruktiv bane, eller om du vil lade dig rive med i en positiv og konstruktiv bane. Og Jo, det er et valg, selvom det ikke altid er lige let.

Dine tanker kan du som udgangspunkt let observere på. I hvert fald kan du observere de tanker, som er tydelige og bevidste for dig. Det er de tydelige tanker, som du starter med at observere på.

Den respons, som du oplever fra dine omgivelser lægger grunden til, hvordan du tænker, og den lægger grunden til, hvordan du føler, når du er i en tilstand, hvor du lader dig rive med.

De følelser, som du oplever bor i dig bliver aktiveret både af dine tanker og af det, som du oplever i de situationer, som du kommer ud for.

Uanset hvilken situation, som du står i i dit liv, så er det op til dig selv, hvordan du vil vælge at vægte mellem at se på det som negativt eller som positivt. Det er op til dig, om du vil lade dig rive med i en destruktiv bane eller i en konstruktiv bane. Du vælger selv, om du vil se begrænsninger eller om du vil se muligheder.

Få styr på tankerne

Vælg et øjeblik – et tidspunkt – hvor du kan observere på dig selv, på dine tanker og på dine følelser. Læg mærke til, hvordan kvaliteten er. Er den negativ eller positiv, hvad vil du beskrive af følelse(r), som dine tanker giver anledning til. 

Spørg dig selv, om disse følelser er fair, om de er ærlige, og spørg om, hvor de kommer fra. Hvis ikke de er dine, eller følelserne kommer fra et sted i din fortid, så tag et opgør med dem, så de forsvinder. Læg alle former for oplevelser af uretfærdighed væk, læg sorg væk, læg fortrydelse væk, og læg alle følelser væk, som hører til fortiden i denne situation.

Du kan alligevel ikke gøre noget ved det, der skete i fortiden. Derimod kan du vælge, hvordan du vil forholde dig til det i dag. Du kan også vælge, at det ikke skal påvirke dig i fremtiden.

Se på, hvilken positiv læring, der er kommet ud af det. Det kan være, at du har lært, at sådan skal du aldrig gøre igen. Måske du har lært, at sådan skal du gøre noget tidere. Gå efter guldet. Det vil sige, at du skal se på den læring, der konstruktivt er kommet i dit liv. Du skal ikke se på det, som du ikke opnåede, eller som du ikke længere har.

Gentag samme proces ved at observere på den måde, som du oplever, at andre opfører sig i dine omgivelser.

Lav også samme øvelse ved at observere på de følelser, som du oplever bor i dig, og som kommer til syne i dig.

Bogforslag

Tanker er energi og de er afgørende for, hvordan man skaber sit liv. Derfor er det vigtigt at blive klog på, hvad man tænker, men også hvorfor man tænker, som man gør. Tanker er virkningsfulde – både de bevidste og de ubevidste. De kan ”spænde ben”, og de kan skabe lykke. Tanker har en langt større effekt, end man regner med.

I ”Tankens Kraft” viser Annie Bejart gennem en række eksempler, både fra sit eget liv og fra sit arbejde som terapeut, underviser og foredragsholder, hvor stor betydning ens tanker har for hele ens liv og trivsel. Hun viser via enkle øvelser, hvorledes det er muligt at lave om på uhensigtsmæssige og tilsyneladende fastlåste tankemønstre.

”Tankens Kraft” er en inspirerende bog at blive klog af.

LÆS MERE OG KØB BOGEN PÅ SAXO.COM