Der er tre grundliggende trin til succes. Følger du dem, er det garanteret, at du vil opnå en synlig vækst.

  1. Tænk kun positive, berigende og opbyggende tanker.
  2. Vær klar på, hvilket mål du gerne vil opnå.
  3. Hav ubetinget tillid til, at dit mål går i opfyldelse.

Tænk kun positive, berigende og opbyggende tanker.
Vær taknemmelig for alt, hvad du har. Selv de mindste, negative bølger i dit tankesæt kan have betydning. Du skal skabe en tilstand, hvor der ikke er nogen former for misundelse, jalousi, vrede, angst, … Kun glæde og opbyggende tanker, hvor du beriger andre og glædes sammen med dem.

Vær klar på, hvilket mål du gerne vil opnå.
Stil efter en tilstand med en større grad af tilfredshed. Det mål du skal sætte dig skal du formulere i nutid, som om det allerede er gået i opfyldelse. Uanset hvor stort det er, har det sin berettigelse. Du bærer det selv hele vejen, ved at være opmærksom på at gribe de muligheder livet giver dig. Dermed når du dit mål med mindre skridt.

Hav ubetinget tillid til, at dit mål går i opfyldelse.
Hvil i nuet med indre ro og balance. Kig ikke tilbage ud fra tidligere erfaringer og kig ikke fremad med bekymring om blokeringer. Vores underbevidsthed styrer os derhen, hvor vores dagsbevidste sind har sine tanker. Hav tillid til, at dette sker, uden at der er mere brug for din styring. Enhver mistillid giver underbevidstheden tvetydige signaler. Dette medfører tvetydige veje i ivet, hvor du ikke når dit mål eller du bliver forsinket.

 

Fundamentet i de tre trin til succes

Ud over positivitet, monotasking og tillid er det vigtigt også at have villighed til at ændre de områder, der enten ikke fungerer optimalt, eller som direkte blokerer for at komme i mål. Det er også vigtigt at sætte handling på, når en mulighed dukker op. Altså at turde tage “chancen”, når den byder sig.

 

Kursus i “De 3 trin til succes”

Ønsker du at arbejde ud fra de ovenstående tre trin til succes, er du velkommen til at tage kurset “De 3 trin til succes“. Versionen på mail koster kun din regitrering.