LOA, Loven om Tiltrækning, bliver påvirket af både det, som foregår i din dagsbevidsthed, og det som foregår i din underbevidsthed. Det dagsbevidste kan du nok i stor grad forholde dig til. Det er mere det, som foregår i din underbevidste tilstand, som du kan have svært ved at gennemskue. Her kan du kun se virkningerne i, hvordan dit liv udfolder sig. Du kan ikke se det, som er årsagen til disse virkninger.

Hvis du nu ved, at du selv har skabt den tilstand, som giver en adskillelse mellem dagsbevidsthed og underbevidsthed, så vil du nok lettere kunne fjerne denne adskillelse. Du kan her finde forklaring fra terapien, hvor de terapeutiske retninger, som jeg læner mig op ad, er enige om, at underbevidstheden dannes i barndommen, og at den altså ikke eksisterer i nævneværdig grad hos nyfødte.

En model kan være på sin plads her: Forestil dig et rum, hvor du stiller ting og sager, som du ikke bryder dig om eller som du synes, at du er færdig med, og som du alligevel ikke vil smide ud. I eller foran indgangen til rummet hænger du et forhæng, som gør, at du ikke kan se de ting, som er i rummet.

Efterhånden som du fylder ting og sager ind i rummet, bliver forhænget for spinkelt, og det begynder at bule. Du indsætter i stedet en dør. Når du fortsætter med at fylde ting og sager ind i rummet, bliver døren stadig sværere at holde lukket, og du monterer en kraftigere mekanisme til at holde døren lukket og måske også en lås på døren.

Din underbevidsthed fungerer på samme måde som dette rum, og efterhånden som du fylder oplevelser og tilstande ind i din underbevidsthed, så bliver det nødvendigt med en kraftigere mekanisme til at holde den adskilt fra dagsbevidstheden.

Det som kan være god viden, for dig er, at du selv har skabt den mekanisme, som holder indholdet i din underbevidsthed skjult. Dermed kan du også selv nedbryde denne barriere.

Ud over Loven om Tiltrækning skal du også være bevidst om Loven om Bevidst Skabelse og Loven om at Tillade. Loven om at Tillade beskriver, at du skal tillade andre, at de har brug for at opføre sig, som de gør.

Har du brug for yderligere hjælp eller et venskabeligt skub, så kontakt mig via denne formular: /kontakt/indledende-samtale/.

 

#INDREFRED #DE3TRINTILSUCCES #SELVVÆRD #SELVTILLID #FRAYDERTILNYDER #LOA

 

Bestil tid til en uforpligtende samtale

Herunder kan du fortælle om dine udfordringer og bestille en tid til en samtale, hvis du ønsker, at jeg skal hjælpe dig med at få løst dine udfordringer. Den første samtale er gratis.

Accept af, at dine oplysninger må bruges og gemmes.

9 + 10 =