Livet er enkelt

– for der er kun een leveregel, eet problem og een løsning

Der er kun een grundlæggende følelse, som alle mennesker stræber efter. Det er min erfaring ud fra de mange samtaler, som jeg har haft i mit arbejde som mentor siden 2012.

Denne ene følelse som alle stræber efter er: Indre fred, og vejen er via indre ro.

Vejen til indre fred har ingen genveje. Til gengæld er der rigtig mange muligheder for at gå omveje.

Denne samling af korte tekster er tænkt som en vejledning til, hvordan du kan komme i mål med at finde indre fred i dit liv. En tilstand, hvor det ikke længere er din oplevelse, at der er kampe af nogen art.

Måske et stort løfte som jeg kun kan garantere, at du kommer helt i mål med, hvis du er villig til at gå vejen og til at gøre arbejdet.

Jeg kan give dig mine værktøjer, som jeg ved virker for mig. Derimod kan jeg ikke leve dit liv og lave de ændringer, som der skal til i dit liv, for at du får succes med opgaven. Det er kun dig selv og din villighed, der bestemmer dette.

Er du villig til at give slip på de fordomme, holdninger og dårlige vaner, som du har brug for at give slip på?

Spurgt på en anden måde kan være: Når nu det, som du har gjort indtil nu, ikke har virket, hvad skal der så til, for at du tør og vil forsøge dig med noget andet?

Livet er enkelt, for der er kun een leveregel, der er kun eet problem, og der er kun een løsning.

Skab en dejlig dag ❤

#fra3dtil5d #rejsenfra3dtil5d #livsdesigner #liveterenkelt