Det er ikke et spørgsmål om, at du har brug for at opøve dine kvalifikationer, eller at du skal træne lyset i at skinne fra dig, for det er der allerede.

Derimod er det et spørgsmål om, at du har brug for at give slip på de begrænsninger, som du lader stå i vejen for, at du kan være dig selv.

Du har en oplevelse af perfektionisme med dig fra din fortid, og den har du brug for at give slip på. Fejl er ikke fejl. Det er læreprocesser og udvikling.

Spørgsmålet er, hvordan du giver slip på dine begrænsninger? Det kan du gøre ved at give slip på at holde dig selv tilbage. Du har lige så meget ret til at være i verden og til at lave fejl, som andre har. Ingen har mere ret til at være i verden, end du har.

Hvorfor har du brug for at hold dig tilbage? Hvilke hensyn tager du, som ikke er vigtige? Hvilket forbillede er det, at du viser dine omgivelser eller børn eller elever, når du trækker dig tilbage?

Lyset bor allerede i dig. Læn dig ind i det og vær tryg. Den dag du erkender, at livet er en lang rejse med tiltagende læreprocesser, som hele tiden bygger noget mere ovenpå det, som du allerede kan, er du på vej. Du er allerede på vej, for ellers sad du ikke med denne tekst.

Og du har ikke brug for, at tingene skal være på din måde, så giv slip der, hvor det stadig er en udfordring. Vær et forbillede i at være i flow og et forbillede for fleksibilitet samtidig med, at du også er et forbillede for at tage gode beslutninger og at sætte sunde grænser.

Nej, det sker ikke i første hug, og det er også et godt forbillede, som kan være eksempel for, at ting kan tage en anden form, når de ses i et nyt og andet lys 🥰

Skab en dejlig dag ❤

#fra3dtil5d #rejsenfra3dtil5d #livsdesigner #liveterenkelt